Odstoupení od smlouvy

Adresát:

Miele, spol. s r. o.

Holandská 4

639 00 Brno

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(zde doplňte, o jaké zboží se jedná – označení, typ, číslo).

Toto zboží jsem objednal na základě objednávky č. .............................. dne ....................................

Jméno a příjmení zákazníka..................................................................................................................

Adresa zákazníka ..................................................................................................................................

Telefonický kontakt na zákazníka ........................................................................................................

Datum ..................................................................................................................................................

Podpis zákazníka ...............................................................................................................................